Какво не знаем за зелената енергия

зелена енергия eБлагодарение на сериозни научни изследвания, новите зелени енергийни технологии са навсякъде. През последните три десетилетия всички тези проучвания са довели до извода, че обещаващите нови технологии са нашето бъдеще и ще намалят зависимостта ни от въглища, нефт, природен газ. Но какво всъщност представлява зелената енергия и какво я прави по – добра от изкопаемите горива. Защо се използват инвертори и каква е тяхната роля при образуването на зелената енергия? Въпросите са много, но отговори не липсват, и като начало би било добре да изясним за всички, които не са наясно какво точно представлява зелената енергия.

Какво е зелена енергия?

Зелената енергия се добива от естествени източници, като слънчева светлина, вятър, дъжд, приливи и отливи, растения, водорасли и геотермална топлина. Тези са възобновяеми енергийни ресурси, което означава, че се презареждат по естествен път. За разлика от изкопаемите горива, които са ограничен ресурс. Въпреки, че са необходими хиляди години, за да бъдат изчерпани, този момент така или иначе настъпва.

Възобновяемите енергийни източници, освен всичко друго оказват много малък ефект върху околната среда, в сравнение с изкопаемите горива, които генерират замърсители, като например парниковите газове, като вторичен продукт, който допринася за изменението на климата. Получаване на достъп до изкопаемите горива изисква пробиване на дълбоко в земните недра, а това често засяга екологично чувствителни зони.

Зелената енергия използва източници, които са лесно достъпни по целия свят включително отдалечените селски райони, които често нямат достъп до електричество. Напредъкът в технологиите за възобновяема енергия са намалили значително цената на слънчевите панели, вятърните турбини и други подобни източници на зелена енергия. Тя може да замени изкопаемите горива във всички основни области на употреба включително ток, вода и гориво за превозните средства.

Видове зелена енергия

Изследванията областта на възобновяемите незамърсяващи енергийни източници напредва с бързи темпове и е доста трудно да се проследяват процесите на развитие при отделните видове зелена енергия. И въпреки всичко ние ще ви запознаем с най – популярните видове.

Слънчева енергия: това е най – популярния източник на възобновяема енергия. Произвежда се благодарение на фотоволтаични клетки, които улавят слънчевата светлина и я превръщат в електричество. Слънчевата енергия се използва за отопление на сгради, затопляне на вода, осигуряване на естествено осветление. Соларните технологии са широко разпространени и могат да захранват съвсем дребни предмети, както и цели населени квартали.

слънчева енергияВятърна енергия: въздушния поток, който преминава по повърхността на земята се използва за задвижване на въздушните турбини и производството на енергия. Колкото е по – силен вятъра, толкова повече енергия се произвежда. Според проучване от 2009 г. мрежа от наземни 2,5 мегаватови вятърни турбини разположени в селски райони и работещи с едва 20 % от капацитета си могат да доставят необходимото количество енергия необходимо в световен мащаб.

вятърна енергияХидроенергетика: така още се нарича водноелектрическата енергия, която се генерира от водния цикъл на земята, който включва изпаряване на водата, дъжд, приливи, отливи. Високите добиви на хидроенергията зависят от количеството на валежите.

хидроенергетикаГеотермална енергия: точно под земната кора има огромни количества топлинна енергия, която произхожда от радиоактивното разпадане на минерали. Геотермалната енергия под формата на горещи извори се е ползвала от хората хиляди години за къпане , но сега се използва за генериране на електричество. Само в Северна Америка в момента има толкова енергия под земята, че надминава десет пъти енергия, която се добива от въглищата до момента.

геотермална енергия

Може да харесате още...

1 Отговор

  1. Да бъде представяно на по-достъпен език за обикновените хора и как да стане осъществимо от повече потребители.Иначе е Супер използването на зелена енергия!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *