Геотермално отопление — принципи и ползи

Един от популярните напоследък способи за отопление през зимата и охлаждане през лятото  са геотермалните системи за отопление. Те използват енергията за Земята, за да осигурят топлинна и електрическа енергия за дома и домакинството, като в същото време пестят разходи на домакинството.

Използването на геотермалните ресурси не е от вчера, но този метод започва да става по-популярен едва наскоро.  Още повече, че е доста скъп, а и за прилагането му се  изисква специално оборудване. Използват се т.нар. геотермални помпи и системи. С тяхна помощ може най-ефективно и адекватно да се използва енергията на Земята и в същото време да се използва за нуждите на дома.

Веднъж поставени, геотермалните системи са напълно независими от електропреносната мрежа и са в състояние да осигурят по всяко време достъп до отопление и електричество.В същото време обаче началните инвестиции за тяхното изграждане, не са никак малки.

Какво представлява геотермалното отопление и как може да се възползваме от него?

Най-просто казано, геотермалната енергия е топлинна енергия, която се генерира под повърхността на земята в резултат на нейното нагряване от слънчевите лъчи. Тя също така може да идва и от други подземни източници—топли извори, подземни реки, магма от вулкани. Всички те също генерират енергия. И тази енергия може да бъде извлечена и трансформирана в топлина и електричество.

геотермално отопление

Най-често посредством геотермални системи.

Геотермалните системи работят на принципа на хладилниците и климатиците – извличат топлина от околната среда, а после посредством използването на система от тръби превръщат тази енергия в топлинна и я пренасят до дома.  Специална термопомпа използва физичните свойства на летливи газове като фреон например и под налягане, или освобождаване на налягането върху газовете генерира енергия, която служи за охлаждане или отопление на дома. Системите използват околната среда като източник на енергия – вода, земя, въздух.

Каква геотермална система да изберем за дома?

Има най-различни видове геотермални системи—колектори, геокошници, сонди. Всички те обаче се основават на една и съща основа—термопомпа, въздухопровод и топлообменна система от тръби, която се разполага под земята.

видове геотермални системи

Колекторите приличат на системите за подово отопление и се разполагат на по-широка площ, като имат за цел да извлекат по-голямо количество топлоенергия от земята. Кошниците пък се използват за малки площи, тъй като се поставят в дълбочина. Сондите работят на принципа на сондажа и по този начин осигуряват отопление.

Най-просто казано, всички системи работят на принципа на хладилниците. Докато хладилните системи извеждат топлината от околната среда извън съоръжението, то термопомпите използват топлината от околната среда и чрез произвеждане на налягане върху газовете, затоплят или охлаждат дома, като по този начин осигуряват топлоенергия.

По вид можем да различим термопомпени системи вода — въздух, вода—вода и вода—земя. Първите използват антифриз и водна помпа, като изтеглят топлоенергия от водата, за да затоплят дома, на принципа на климатиците работят системите въздух-въздух—извличат топлоенергия от околната среда и я вкарват в дома, а на принципа въздух — земя системите, които извличат топлинна енергия от почвата и я отвеждат до дома.

Интересно е да се знае, че геотермалната енергия е на път да се превърне и в електрическа. Инженери и учени в момента разработват различни механизми, за да превърнат тази идея в реалност. Засега това все още е един доста трудоемък процес, но в следващите години е напълно възможно да имаме абсолютно независими електроенергийни системи в домовете си, които да работят с възобновяема енергия.

Имайте предвид, че тези системи изискват сериозни инвестиции от една страна, но от друга са напълно самоподдържащи се. И във времето този разход ще ви се изплати многократно.  В момента особено популярни са системите с вода и антифриз, които обаче не са особено ефективни през зимата. Затова е по-добре да се спрете на системи – земя-вода, или земя – въздух, които са много по-икономични и осигуряват по-голяма ефективност.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *